Thiết kế cấu trúc khóa học

 

Thiết kế cấu trúc khóa học chính là nền tảng để xây dựng một chương trình đào tạo trực tuyến hiệu quả!

Hãy để MEL giúp bạn!

Các khóa học của bạn có nhàm chán và thường bị lạc khỏi mục tiêu học tập?

Việc thiết kế giảng dạy là thiết yếu đối với bất kỳ dự án đào tạo trực tuyến nào. Các chuyên gia thiết kế giảng dạy của chúng tôi sẽ sát cánh làm việc cùng bạn để:

Nâng cao hiệu quả

Tìm kiếm và xác định những lỗ hổng mà doanh nghiệp cần bù đắp

Cấu trúc nội dung

Dựa trên mục tiêu học tập và tài liệu học tập sẵn có và đã được cung cấp, cấu trúc và xây dựng nội dung giảng dạy logic và hiệu quả

Thiết lập mục tiêu học tập

Đề xuất các chiến lược đào tạo nhằm cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng để thực hiện ở cấp độ cao hơn

Xây dựng kịch bản

Xây dựng kịch bản cho từng phân cảnh của khóa học bao gồm: kịch bản ghi hình, kịch bản hoạt họa, kịch bản tương tác với bài giảng,…

Tổng hợp nội dung

Tổng hợp những tài liệu đào tạo sẵn có và cùng giảng viên phân tích nội dung đào tạo chuyên môn

Quản lý chất lượng

Theo dõi và giám sát quá trình sản xuất để đảm bảo rằng sản phẩm học trực tuyến đã thực hiện đúng với kịch bản phân cảnh đã được thống nhất với khách hàng