Lông tiếng/Thuyết minh

Từ giọng nói chuyên nghiệp, truyền cảm hứng cho tới giọng nói trẻ trung, năng động và thân thiện, hay giọng nói thú vị để dẫn dắt câu chuyện,… chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí để tìm được giọng nói phù hợp nhất với nội dung doanh nghiệp muốn truyền tải.

Tường thuật khóa học trực tuyến – Giọng nam

ANTHONY

Anthony là chuyên gia tường thuật và lồng tiếng. Chất giọng của Anthony khá trầm ấm, có tính cộng hưởng, dẫn dắt và đáng tin cậy. Bạn ấy có khả năng dẫn dắt nội dung đào tạo trực tuyến một cách tự tin.

 

ADAM

Anthony là chuyên gia tường thuật và lồng tiếng. Chất giọng của Anthony khá trầm ấm, có tính cộng hưởng, dẫn dắt và đáng tin cậy. Bạn ấy có khả năng dẫn dắt nội dung đào tạo trực tuyến một cách tự tin.

 

SEAN

Anthony là chuyên gia tường thuật và lồng tiếng. Chất giọng của Anthony khá trầm ấm, có tính cộng hưởng, dẫn dắt và đáng tin cậy. Bạn ấy có khả năng dẫn dắt nội dung đào tạo trực tuyến một cách tự tin.

 

TODD

Anthony là chuyên gia tường thuật và lồng tiếng. Chất giọng của Anthony khá trầm ấm, có tính cộng hưởng, dẫn dắt và đáng tin cậy. Bạn ấy có khả năng dẫn dắt nội dung đào tạo trực tuyến một cách tự tin.

 

Tường thuật khóa học trực tuyến – Giọng nữ

LISA

Anthony là chuyên gia tường thuật và lồng tiếng. Chất giọng của Anthony khá trầm ấm, có tính cộng hưởng, dẫn dắt và đáng tin cậy. Bạn ấy có khả năng dẫn dắt nội dung đào tạo trực tuyến một cách tự tin.

  

JODY

Anthony là chuyên gia tường thuật và lồng tiếng. Chất giọng của Anthony khá trầm ấm, có tính cộng hưởng, dẫn dắt và đáng tin cậy. Bạn ấy có khả năng dẫn dắt nội dung đào tạo trực tuyến một cách tự tin.

  

ROSA

Anthony là chuyên gia tường thuật và lồng tiếng. Chất giọng của Anthony khá trầm ấm, có tính cộng hưởng, dẫn dắt và đáng tin cậy. Bạn ấy có khả năng dẫn dắt nội dung đào tạo trực tuyến một cách tự tin.

  

DINA

Anthony là chuyên gia tường thuật và lồng tiếng. Chất giọng của Anthony khá trầm ấm, có tính cộng hưởng, dẫn dắt và đáng tin cậy. Bạn ấy có khả năng dẫn dắt nội dung đào tạo trực tuyến một cách tự tin.