Sản xuất Video

 

Đội ngũ sản xuất video của chúng tôi luôn nỗ lực làm việc để tạo ra những sản phẩm đào tạo trực tuyến thú vị và đa dạng. Đối với nội dung giảng dạy mang tính chuyên môn, chúng tôi lại chọn sản xuất video dạng ghi hình tương tác giữa giảng viên và nội dung bài giảng.

Bấm vào video bên dưới để xem

Motion Graphic
Chromakey
Chromakey
Chromakey
Screen Record
Bản Địa Hoá