Công nghệ mô phỏng hình ảnh 3D bằng máy tính (CGI)

 

Chúng tôi có thể phác họa nên bất cứ hình ảnh nào bạn tưởng tượng ra! Với công nghệ mô phỏng hình ảnh CGI và kỹ năng chuyên nghiệp của đội ngũ thiết kế MEL.

Công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính theo yêu cầu (CGI)

Tại sao sử dụng công nghệ 3D để tạo kho lưu trữ ảnh?

R

Kết hợp ảnh hoặc video của người và công nghệ nền tảng 3D cho kết quả hình ảnh với chất lượng studio

R

Công nghệ 3D cho phép tạo dựng một cách chân thật nhất hầu như mọi sự vật hoặc môi trường mà bạn có thể tưởng tượng nên.

R

Kết hợp ảnh hoặc video của người và công nghệ nền tảng 3D cho kết quả hình ảnh với chất lượng studio

R

Công nghệ 3D cho phép tạo dựng một cách chân thật nhất hầu như mọi sự vật hoặc môi trường mà bạn có thể tưởng tượng nên.